تبلیغات
دستگرد امامزاده - شهیدان(یاران امامزاده)
دستگردامامزاده

شهیدان(یاران امامزاده)

یکشنبه هفتم خردادماه سال 1391 10:29 ب.ظ

نویسنده : نویسنده
یکی از محل های زیارتی دستگردامامزاده محلی است که یاران امامزاده بادشمن درگیر می شوندوعده ای از یاران امامزاده دران مکان شهید می شونداین درگیری دردامنه کوهی در شمال دستگردبوده است که به علت دفن شهدا در ان مکان((کوه شهیدان)) نام گرفته است ومزرعه معصوم اباد(دره ماران) نیزدرکنار ان قرار گرفته است ومردم دستگردارادت خاصی به این منطقه دارند


دیدگاه ها : نظرشما عزیزان
آخرین ویرایش: پنجشنبه هجدهم خردادماه سال 1391 10:52 ق.ظ